Als u onze website (www.lyppensamsterdam.com) bezoekt wordt er geen privacygevoelige informatie van u verzameld. Als u echter besluit om met ons in zee te gaan, bijvoorbeeld omdat u een taxatie of reparatie wenst, dan moeten wij over uw persoonsgegevens beschikken. Het gaat hierbij om uw naam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres. Ook hebben wij een kopie van uw paspoort nodig. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om uw opdracht goed uit te kunnen voeren. Na het uitvoeren van de opdracht zullen uw persoonsgegevens met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen uit onze bestanden worden verwijderd.

Wij respecteren uw privacy en behandelen uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn en dat de verwerking daarvan in overeenstemming met de AVG zal plaatsvinden.    

Uiteraard heeft u altijd recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u bewaren. Als deze gegevens onjuist zijn dan zullen wij deze direct corrigeren. Ook heeft u het recht ons te vragen uw persoonsgegevens op een gegevensdrager aan u ter beschikking te stellen of te verwijderen. Verzoeken daartoe zullen altijd worden gehonoreerd.

Als u nog vragen heeft neemt u dan contact met ons op.

Lyppens Juweliers B.V.