Lyppens streeft ernaar op deze website haar klanten altijd juist te informeren. Ondanks dat wij onze website en de daarop aanwezige informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samenstellen, staan wij niet in voor de volledigheid, actualiteit of juistheid van deze informatie. Aan de geboden  informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze informatie en/of de website. Lyppens kan tevens niet garanderen dat aan haar verzonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt. Ook de veiligheid van eventueel e-mail verkeer kan niet worden gegarandeerd. 

Het is zonder voorafgaande toestemming van Lyppens niet toegestaan (delen van) de website te verveelvoudigen of op een andere wijze openbaar te maken.